Esteu aquí

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa


ARXIUS RELACIONATS


10 febrer 2021
Acció Comercial

L’Ajuntament informa que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Inscripció prèvia: La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.

Termini per efectuar la inscripció prèvia: Des de les 9:00 hores del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

El formulari està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Els requisits per accedir a la inscripció prèvia estan publicats en el DOGC núm. 8336, de 8 de febrer de 2021. Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer.

 

COMPARTEIX!