PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018


ARXIUS RELACIONATS


ÀUDIO


RESULTAT VOTACIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Des de la regidoria de Participació Ciutadana de l’ajuntament de l’Aldea us informem del resultat de les votacions del pressupostos participatius.

PROPOSTA

VOTS

Millores a l’ av. Catalunya (N-340)

35

Nou camí d’accés al Col·legi 21 d’Abril

14

Climatització i cambres higièniques Carpa Esplai

34

Enderroc Pont de la Via

35

Ajuts municipals per a activitats extraescolars

6

Noves instal·lacions esportives a les places municipals.

7

Rotonda d’accés al col·legi 21 d’abril (av. Catalunya – c/ Monturiol)

14

Arranjament rotonda Polígon Estació de Mercaderies

0

Enllumenat i para-sols a la Torre de la Candela

3

Domotització Torres: Candela, Burjassénia i l’Ermita

1

Nou ferm Espai Jove (plaça Ajuntament)

5

TOTAL VOTS

154

Dels 154 vots totals s’han repartit amb 44 vots presencials i 110 vots des de l’app mòbil. Hi ha hagut empat entre dos opcions: Millores a l’av. Catalunya (N 340) i Enderroc del Pont de la Via, i les dos han rebut 35 vots cadascuna. Aquest resultat obliga a dividir la partida de 80.000 € i destina la mitat a cada projecte.


 

L'Ajuntament de L'Aldea impulsa els Pressupostos Participatius 2018 per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin decidir el destí de 80.000 euros com va acordar la Comissió de Seguiment de L'Aldea.

El proper dimecres dia 22 de novembre de 2017 finalitzarà el període per votar.

Objectius.-

L'objectiu principal d'aquest procediment és permetre als veïns i veïnes del municipi de L'Aldea poder decidir sobre una part de la despesa municipal escollint una de les onze opcions proposades.

Propostes.-

A la Butlleta Participativa podreu veure totes les opcions proposades. Per descarregar-la clica AQUÍ.

Qui pot participar.-

Podran participar en aquesta votació totes aquelles persones físiques empadronades a L'Aldea, nascudes fins al 31 de desembre de 2001.

Votacions.-

Cada veí o veïna de L'Aldea podrà votar una proposta de les onze propostes a escollir dels Pressupostos Participatius 2018.

Les votacions de les propostes dels Pressupostos Participatius podran efectuar-se d'aquestes dos maneres:

1a.- App de l'Ajuntament de L'Aldea.-

  • Descarrega't l'App de l'Ajuntament de L'Aldea al teu telèfon mòbil o tablet (Android ó iOS).
  • Al menú de l'App clica a consultes.
  • Vota la proposta que consideris millor, més urgent, més atractiva, etc.
  • Introdueix el teu DNI o NIE (ex: 99999999Z ó X1234567B) per validar la teva votació.

El número de DNI es registrarà a una base de dades que permetrà controlar que, cada veí/veïna, voti una sola vegada. Si s'intenta votar més d'una vegada, apareixerà un missatge indicant que aquest usuari ja ha votat.

Si algun usuari de l'App de l'Ajuntament de L'Aldea vol ajudar a algun amic, familiar, etc. a votar des del seu dispositiu, haurà de sortir de l'aplicació i registrar a l'usuari omplint les dades de registre que l'App demani.

2a.- Presencialment al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea.-

  • L'interessat/da ha d’identificar-se amb el DNI al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea.
  • Un funcionari de l'Ajuntament de L'Aldea comprovarà a una base de dades si l'interessat/da ja ha votat anteriorment de forma telemàtica o presencial.
  • Si l'interessat/da no ha efectuat el vot, el funcionari de l'Ajuntament de L'Aldea, anotarà el seu DNI a la base de dades per controlar que ja ha votat. Acte seguit l'interessat/da dipositarà la seva butlleta (descarregada de la web o facilitada a l'Ajuntament de L'Aldea) dins de la urna de participació ciutadana. 
  • Al finalitzar el termini de votació, es realitzarà el recompte dels vots amb format paper.

Els interessats/des en votar per aquest mitjà, podran fer-ho al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h fins el dia 22 de novembre de 2017.

Elecció de la proposta.-

Un cop s’hagi produït l’escrutini, la Comissió de Seguiment selecciona les propostes guanyadores en funció dels vots obtinguts i fins esgotar el pressupost disponible, d’acord amb el següent procediment:

1r.- Les propostes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del nombre de  vots obtinguts i l’Ajuntament executarà durant l’any següent totes les propostes que per ordre de nombre de vots obtinguts no superin el valor acordat per la Comissió de Seguiment.

2n.- El total de les propostes seleccionades per ser incloses en el pressupost municipal següent mai podrà tenir un valor superior a l’import que la Comissió de Seguiment assigni al projecte de pressupostos participatius de l’exercici següent. En el cas que la suma del valor de la  proposta  classificada en primer lloc i de la classificada en segon lloc, superin l’import anterior, no s’executarà la segona proposta ni cap més.

3r.- L’escrutini serà públic i realitzat per un membre de cada grup municipal, amb l’assistència de la secretària-interventora municipal.

4t.- Els resultats d’aquests procés de participació vincularan al govern municipal sempre que com a mínim s’hagi produït una participació en aquest procés del 20% de les persones censades amb dret de vot en aquest procés, i sempre que les propostes elegides definitivament per la ciutadania no  esdevinguin inexecutables  per raons sobrevingudes de caire tècnic o legal.

5è.-  El procés es desenvoluparà de forma que en tot cas queda garantit el secret de vot dels participants.

Publicitat.-

Els anuncis referent als Pressupostos Participatius 2018, es publicaran a tots els mitjans de difusió municipal (web, ban mòbil, megafonia, pantalles informatives, facebook, Infoaldaia, etc.) per informar a tots els veïns i veïnes del municipi dels dies, horaris i lloc on es realitzaran tots els actes referent al procés de participació.