PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019ÀUDIO


L'Ajuntament de L'Aldea impulsa els Pressupostos Participatius 2019 per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin decidir el destí de 80.000 euros com va acordar la Comissió de Seguiment de L'Aldea.

El proper dimecres dia 29 de novembre de 2018 finalitzarà el període per votar.

Objectius.-

L'objectiu principal d'aquest procediment és permetre als veïns i veïnes del municipi de L'Aldea poder decidir sobre una part de la despesa municipal escollint una de les deu opcions proposades.

Propostes.-

A la Butlleta Participativa podreu veure totes les opcions proposades. Per descarregar-la clica AQUÍ.

Qui pot participar.-

Podran participar en aquesta votació totes aquelles persones físiques empadronades a L'Aldea, nascudes fins al 31 de desembre de 2002.

Votacions.-

Cada veí o veïna de L'Aldea podrà votar una proposta de les deu propostes a escollir dels Pressupostos Participatius 2019.

Les votacions de les propostes dels Pressupostos Participatius podran efectuar-se d'aquestes dos maneres:

1a.- App de l'Ajuntament de L'Aldea.-

Descarrega't l'App de l'Ajuntament de L'Aldea al teu telèfon mòbil o tablet (Android ó iOS).

Al menú de l'App clica a consultes.

Vota la proposta que consideris millor, més urgent, més atractiva, etc.

Introdueix el teu DNI o NIE (ex: 99999999Z ó X1234567B) per validar la teva votació.

El número de DNI es registrarà a una base de dades amb el corresponent vot (secret) i id d'usuari emprat, que permetrà controlar que, cada veí/veïna, voti una sola vegada. També es registrarà de forma automatitzada, la data i hora de vot. Si s'intenta votar més d'una vegada, apareixerà un missatge indicant que aquest usuari ja ha votat.

L'App només permet un vot per DNI i/o usuari. Per tant, si algun usuari  vol ajudar a algun amic, familiar, etc. a votar des del seu dispositiu, haurà de sortir de l'aplicació i registrar a l'usuari omplint les dades de registre que l'App demani.

2a.- Presencialment al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea.-

L'interessat/da ha d’identificar-se amb el DNI al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea.

Un funcionari de l'Ajuntament de L'Aldea comprovarà a una base de dades si l'interessat/da ja ha votat anteriorment de forma telemàtica o presencial.

Si l'interessat/da no ha efectuat el vot, el funcionari de l'Ajuntament de L'Aldea, anotarà el seu DNI a la base de dades per controlar que ja ha votat. També es registrarà de forma automatitzada, la data i hora de vot. Acte seguit l'interessat/da dipositarà la seva butlleta (descarregada de la web o facilitada a l'Ajuntament de L'Aldea) dins de la urna de participació ciutadana.

Al finalitzar el termini de votació, es realitzarà el recompte dels vots amb format paper.

Els interessats/des en votar per aquest mitjà, podran fer-ho al taulell d'atenció al públic de l'Ajuntament de L'Aldea de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h fins el dia 29 de novembre de 2018.

Elecció de la proposta.-

Un cop s’hagi produït l’escrutini, la Comissió de Seguiment selecciona les propostes guanyadores en funció dels vots obtinguts i fins esgotar el pressupost disponible, d’acord amb el següent procediment:

1r.- Les propostes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del nombre de  vots obtinguts i l’Ajuntament executarà durant l’any següent totes les propostes que per ordre de nombre de vots obtinguts no superin el valor acordat per la Comissió de Seguiment.

2n.- El total de les propostes seleccionades per ser incloses en el pressupost municipal següent mai podrà tenir un valor superior a l’import que la Comissió de Seguiment assigni al projecte de pressupostos participatius de l’exercici següent. En el cas que la suma del valor de la  proposta  classificada en primer lloc i de la classificada en segon lloc, superin l’import anterior, no s’executarà la segona proposta ni cap més.

3r.- L’escrutini serà públic i realitzat per un membre de cada grup municipal, amb l’assistència de la secretària-interventora municipal.

4t.- El procés es desenvoluparà de forma que en tot cas queda garantit el secret de vot dels participants.

Publicitat.-

Els anuncis referent als Pressupostos Participatius 2019, es publicaran a tots els mitjans de difusió municipal (web, ban mòbil, megafonia, pantalles informatives, facebook, Infoaldaia, etc.) per informar a tots els veïns i veïnes del municipi dels dies, horaris i lloc on es realitzaran tots els actes referent al procés de participació.


RESULTATS VOTACIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

Des de la regidoria de Participació Ciutadana de l’ajuntament de l’Aldea us informem del resultat de les votacions del pressupostos participatius.

Pàrquing autocaravanes  4 vots

Arranjament zona sud plaça Ajuntament 6 vots

Càmeres de videovigilància exteriors i retransmissió actes  YouTube 6 vots

Eliminació de barreres arquitectòniques 20 vots

Programació i formació cultural 4 vots

Domotització de les Torres i nova oficina de Turisme 1 vot

Arranjament de l'espai del local de l'Associació de  Dones i antic traçat via 9 vots

Carril bici i enllumenat av. Catalunya 36 vots

Col·locació elements reductors de velocitat: av. Catalunya, camí del Xoperal, polígon Mercaderies i polígon Catalunya Sud 3 vots

Posar en marxa l'escola de música 56 vots

Dels 145 vots totals s’han repartit amb 49 vots presencials i 96 vots des de l’app mòbil. La proposta guanyadora i elegida per la població ha estat:

Posar en marxa l’escola de música .