Participa en l'elaboració de l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de L'Aldea


ARXIUS RELACIONATS


ÀUDIO


El dia 20 d’abril s’ha realitzat la presentació a tota la ciutadania de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Aldea 2021-2027 (EMUS).

El document el podeu consultar als fitxers adjunts.

En el cas que es vulguin fer aportacions al document per tal que siguin incloses, es poden fer a través de l’adreça electrònica emus@laldea.cat fins al dia 31 de maig.

 

 

En virtut de la normativa de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens autoritza a  que les dades personals facilitades per la realització de suggeriments i propostes  seran tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament de l’Aldea , amb la finalitat de gestionar les mateixes i incloure-les a l’estudi. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i només seran objecte de població els suggeriments i propostes de manera anònima en tot cas. Les seves dades seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a l’Ajuntament de l’Aldea  a Av. Catalunya s/n l’Aldea 43896 (Tarragona), a les oficines municipals o bé, enviant un correu electrònic a dpd@laldea.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpd@laldea.cat.


El termini per participar en l'elaboració de l'EMUS de L'Aldea ha finalitzat en data 31 de maig de 2022