Enquesta actuacions Ajuntament de L'Aldea 2020


ARXIUS RELACIONATS


ÀUDIO


L’Ajuntament de L’Aldea ha realitzat durant l’any 2020 actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 a més de moltes altres que han anat sorgint d’acord amb les necessitats del municipi.

És voluntat d’aquest Consistori realitzar la present enquesta a tots els aldeans i aldeanes, per avaluar les actuacions dutes a terme durant aquest passat 2020.

En aquesta s’ha de valorar amb una puntuació del 1 al 5, essent 1 la més baixa i 5 la més alta, la rellevància per al municipi de les actuacions que hem cregut més significatives realitzades al 2020.

També es pot realitzar la valoració presencialment a les oficines de l'Ajuntament de L'Aldea i dipositar-la a la urna habilitada.

El termini finalitzarà el dia 15 d'abril de 2021.

Animem a tothom a valorar les actuació més importants del 2020.