Esteu aquí

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts Econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres Escolars i/o material curricular obligatori per a alumnes de Segon cicle d’educació infantil, curs escolar 2020/2021


ARXIUS RELACIONATS


10 novembre 2020
Acció Educativa

 L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per tal de contribuir al pagament de llibres escolars i/o material curricular obligatori per a alumnes de segon cicle d’educació infantil que assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.

COMPARTEIX!