Esteu aquí

Anunci del resultat del procés selectiu per constituir una borsa de tècnic/a delineant


ARXIUS RELACIONATS


20 desembre 2019
Afers Interns i Institucionals

D’acord amb el previst a les bases de la convocatòria per a la creació d’una bossa de treball per a cobrir mitjançant concurs-oposició i amb caràcter temporal la plaça de Tècnic/a delineant, aprovades per acord de Junta de Govern Local en sessió de data 7 de novembre de 2019, es fa públic que en data 17 de desembre de 2019 l’Alcaldia ha adoptat el Decret Núm. 2019/459, on es resol, a proposta del tribunal del procés selectiu, declarar desert el procés esmentat pel motiu que cap aspirant ha superat el procés selectiu.

Podeu consultar l'expedient al següent enllaç:

COMPARTEIX!

Cerca

Agenda

No s'han trobat esdeveniments oficials de l'Ajuntament