Esteu aquí

Torre de Burjassénia

Torre de Burjassénia
Icona Telèfon Equipamentt
977 450012

La Torre de Burjassénia és una de les 4 torres de  l'Aldea i és un edifici militar, una torre de defensa de planta circular que està situada dins un mas. Té una alçada d'uns 14-16 m i un diàmetre d'uns 5-6 m a la base. El mur de la part baixa té una amplada d'uns 2 m. Té una superfície molt regular i presenta com a elements distintius: una petita porta d'accés d'uns 1,75 m d'alçada (que es fa més baixa progressivament a l'entrar); una finestra rectangular amb marc de carreus bastant regulars (on es troben dos inquietants caps esculpits en dos pedres independents de la torre), a una alçada d'uns 4-5 m; una gran porta rectangular situada a uns 3 m d'alçada; a prop dels merlets, una petita finestra rectangular, quasi quadrada, amb marc de mamposteria irregular. A la part superior té algunes teules o trossos de desguàs per a les aigües del terrat. L'aparell és bastant irregular, encara que alguns reforços a l'argamassa li donen un aspecte compacte i uniforme, presentant pocs desperfectes importants