Esteu aquí

Juana Guerrero i Roca

Partit Polític: 
ENDAVANT L'ALDEA

Regidora de l'Ajuntament de l'Aldea des de juny de 2019

Tipus d'Assistència Retribució bruta/sessió
Període Retribució bruta
Activitats i bens: