Esteu aquí

Retiment de Comptes

L’Ajuntament L’Aldea en el seu programa de Govern per a la legislatura 2015-2019 proposava 110 actuacions a realitzar durant el mandat. Aquestes actuacions estaven dividides per àrees o regidories on cadascuna definia els seus projectes a realitzar.

En el Pla d’Actuació Municipal es poden veure les actuacions que s’han realitzat, les que s’han començat i les que no s’han pogut realitzar.

D’aquestes 110 actuacions proposades s’han executat un total de 84, 13 s’han iniciat i 13 no s’han pogut realitzar pel termini o pressupost que precisaven.

En el següent enllaç al document de retiment de comptes, és podrà veure l'estat d'execució de cadascuna de les 110 propostes, indicant l’any o període d’execució:

A més d’aquestes actuacions, l’Ajuntament de L’Aldea ha realitzat obres, ha posat en funcionament serveis, actuacions culturals, subvencions i diades, que no estaven contemplades al Pla d’Actuació Municipal.

A la pestanya de cada exercici, és dona una relació d’aquestes actuacions que no estaven dins de les 110 propostes del Pla d’Actuació Municipal juntament amb la liquidació del Pressupost Municipal.