Esteu aquí

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019-2023

Imatge: 

ARXIUS RELACIONATS


El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar, durant el mandat 2019-2023 per tal d'omplir amb el mandat dels veïns i veïnes en les passades eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Volem treballar amb una visió global del futur a curt, mig i llarg termini, sota els reptes de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política.

La ciutadania de L’Aldea, necessita saber el model de poble que els seus governants volen encaminar i en aquest sentit, el govern municipal, després d’uns primers mesos d’avaluar les necessitats del municipi i les possibilitats econòmiques,  provarem aquest Pla d’Actuació que reflectiran bona part de les primeres actuacions que es durant a terme en aquesta legislatura i que volen que sigui l’embrió de L’ALDEA del segle XXI.

El document del Pla d'Actuació Municipal (PAM), per al mandat 2019-2023, està format per 140 actuacions les quals es distribuiran d’acord amb les funcions de cadascuna de les sis regidories en les que es divideix l’actual govern de l’Ajuntament de L’Aldea:

- Regidoria d'Imatge, Promoció de Poble, Medi Ambient i Hisenda.
- Regidoria d’Afers Interns i Institucionals, Ciutadania i Acció Educativa.
- Regidoria d'Acció Esportiva, Joventut i Festes.
- Regidoria d'Acció Urbana i Rural, Seguretat i Tradicions.
- Regidoria d'Acció Cultural, Espais Verds, Igualtat i Sanitat.
- Regidoria de Foment de les Persones, Acció comercial i Turisme.

El desenvolupament de les accions de govern distribuïdes per Regidories preten incidir en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre municipi, a partir de la millora, alhora, dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament de forma més propera i més eficient.

Es tracta d'un exercici de compromís i transparència democràtica per aconseguir una Administració local més moderna i més propera a la ciutadania.

Aquestes són les accions més destacades que l’equip de govern municipal vol afrontar durant la legislatura, la seva execució, estarà supeditada a les necessitats pressupostaries i a possibles subvencions a percebre.