Esteu aquí

Josep Franch Pellisé

Data de Naixement: 
22-06-1987
Lloc de Naixement: 
Tortosa
Regidories 2019: 
Acció Esportiva
Festes
Joventut
Càrrec Principal: 
2on Tinent d’Alcalde
Partit Polític: 
JUNTS PER L'ALDEA
Membre de Junta de Govern: 
Si
Membre de Comissions Informatives: 
Si

Nascut a Tortosa el 22 de juny del 1987. De família humil i treballadora, la meva infantesa es va desenvolupar en un ambient de treball constant, d'una lluita continuada per sostenir l'economia, l'estabilitat i el benestar familiar. Des de ben jove que la meva vida ha estat estretament lligada al món de l'esport, en concret dels esports de contacte, on he sigut esportista federat durant molts anys. Anys que m'han ajudat a impregnar-me de valors com la disciplina, l'esforç i la dedicació. I ja que parlo de dedicació, m'agradaria dedicar els millors anys de la meva vida, a treballar pel poble que m'ha vist créixer,  i penso que des d'aquesta posició, és d'on millor puc contribuir a projectar el futur del nostre municipi.

Prova d’accés CGFS activitats físiques i esportives. Monitor d'esports F.C.K.B.M.T

Treballador sector Serveis. Monitor d’esport.

Regidor de l'Ajuntament de l'Aldea des de juny de 2019
Conseller Comarcal
President Local del Partit Demòcrata Català.

Tipus d'Assistència Retribució bruta/sessió
Assistència sessions ple
100€
Assistència a la Comissió de Coordinació
350€
Assistència a la Comissió de Seguiment
50€
Assitència a les Juntes de Govern Local
50€
Període Retribució bruta
Retribució 2019
5.600,00 €
Retribució 2020
10.850,00 €
Retribució 2021
10.950,00 €
Retribució 2022
11.150,00 €
Gener 2024
1.000,00€
Febrer 2024
850,00€
Març 2024
950.00€
Abril 2024
950.00€
Maig 2024
1000.00€
Juny 2024
550.00€
Altres Dedicacions Públiques: 

Conseller Comarcal

Retribució per assistències:

Ple :175 € per sessió, màxim 4 al trimestre

Comissions Informatives: 75 € per sessió, màxim 4 al trimestre

Activitats i bens: