Esteu aquí

Convocatòria de Subvencions

Descripció Data Publicació Data Finalització Documentació Enllaç
Convocatòria d'ajuts a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i altre desenvolupades per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 2020. BDNS: 497449-57837 04-03-2020 16-04-2020
 1. convocatòria
 2. Model sol·licitud
 3. Full transferència bancària
 4. Declaració responsable
 5. fitxa tècncia
ordenança municipal ajuts a entitats i associacions
Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics destinats al finançament de despeses d'ensenyament, curs 2019-2020. BDNS: 496906-57640. 28-02-2020 02-04-2020
 1. convocatòria
 2. model sol·licitud
Ordenança reguladora ajuts ensenyament
Atorgament de subvencions per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. BDNS: 496739-57579. 17-03-2020 30-11-2020
 1. convocatòria
 2. annex 1
 3. annex 2
 4. annex 3