Esteu aquí

Convocatòria de Subvencions

Descripció Data Publicació Data Finalització Documentació Enllaç
Convocatòria d'ajuts a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i altre desenvolupades per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 2020. BDNS: 497449-57837 04-03-2020 07-07-2020
  1. convocatòria
  2. Model sol·licitud
  3. Full transferència bancària
  4. Declaració responsable
  5. fitxa tècncia
ordenança municipal ajuts a entitats i associacions
Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics destinats al finançament de despeses d'ensenyament, curs 2019-2020. BDNS: 496906-57640. 28-02-2020 25-06-2020
  1. convocatòria
  2. model sol·licitud
Ordenança reguladora ajuts ensenyament
Atorgament de subvencions per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. Implantació de mesures sanitàries 03-08-2020 15-12-2020
  1. Anunci convocatòria BOPT
  2. Bases
  3. Model instància
Enllaç BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions)