Esteu aquí

Gestió de queixes, suggeriments i sol·licituds d'accés a la informació presentats

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Títol Àrea Data de Registre Estat
Relació dels registres d'entrada i sortida del mes de febrer de 2021 Secretaria 08-03-2021 Finalitzat
Sol·licitud dades sobre el servei d'aigua municipal Alcaldia 05-03-2021 Finalitzat
Sol·licitud de registre d'entrades i sortides del mes de març de 2021 Secretaria 07-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud del projecte i plec de clàusules licitació obres Av. Catalunya Alcaldia 23-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud projecte i plec de clàusules licitació obres Av. Catalunya - tram 1. Secretaria 22-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud expedients contractes empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP Alcaldia 11-05-2021 Finalitzat
Sol·licitud actes Comissió de Seguiment octubre a desembre 2020 i gener a març 2021 Secretaria 22-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud dietes cobrades per membres de govern d’agost a desembre de 2020 i de gener a març 2021 Secretaria 22-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud titular registral d'un camí Urbanisme 22-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud d'accés a varis Decrets de l'Alcaldia Alcaldia 22-04-2021
Sol·licitud del registre d'entrades i sortides corresponents als mesos de novembre i desembre 2020 Secretaria 15-01-2021 Finalitzat
Còpia íntegra de l’expedient del pressupost municipal de l’any 2021 Intervenció 22-04-2021 Finalitzat
Sol·licitud actes sessions plenàries celebrades del juny del 2012 al juny del 2013. Secretaria 04-03-2021 Finalitzat
Sol·licitud expedients 2019 i 2020 servei auditoria Alcaldia 04-03-2021 Finalitzat
QUEIXES, SUGGERIMENTS I PROPOSTES
Títol Àrea Data de Registre Estat
Queixa referent a les cremes agrícoles Alcaldia 20-04-2021 Finalitzat
Felicitació per les instal·lacions de l'àrea d'autocaravanes Alcaldia 25-05-2021 Finalitzat
Queixa sobre animals solts al carrer Alcaldia 28-02-2021 Finalitzat