Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
DABERVA, SL 05-03-2019 Plantes exterior esplai 7,27 €
MANAIN ELEVACIÓ, SL 05-03-2019 Lloguer grupo, calçotada 139,68 €
DELFINO LOPEZ PASTOR-CEPSA 05-03-2019 Gasolina 1.481,33 €
HERMES COMUNICACIONS S.A 05-03-2019 Subscripcio el punt avui 320,33 €
DABERVA, SL 05-03-2019 Flors i material fira st. llucia 281,64 €
MANOLO MASDEU EIXARCH 05-03-2019 Val de ruta tapes 90,91 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 05-03-2019 Fra concertada variable 54,65 €
RAFAEL J. BENITO FRANCH 05-03-2019 Neteja automatica veichle ford 10,00 €
ALBERT VIDAL RIBES 05-03-2019 Traduccio catàleg d'informació turística 1.000,00 €
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA 05-03-2019 Plataforma corp. contenido editorial 1.337,16 €
Page SUM 4.722,97