Esteu aquí

Serveis Mínims al Municipi

Per tractar-se d’un municipi quina població no supera els 5.000 habitants, l'Ajuntament de l’Aldea ha de prestar, en tot cas, els serveis següents: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques.