Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels Espais Històrics del Comebe per l’any 2020.

Notícia publicada el 17 d'novembre de 2020

Entre les polítiques públiques de memòria democràtica que implementen la Generalitat de Catalunya i els ens locals catalans, hi destaquen la restauració, la senyalització i la dignificació d’espais emblemàtics de la Guerra Civil, el franquisme i la transició, d’acord amb l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics del país a “vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya.” Els espais històrics del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre formen part del conjunt patrimonial de la memòria històrica de Catalunya. El seu manteniment i conservació és, doncs, un dels objectius d’aquest Consorci per tal de garantir que gaudeixin d’un estat òptim i adequat per a la seva visita pública. Per tot això, el Consell General del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, en la sessió 19 de desembre de 2019, va aprovar l’execució d’aquest servei per l’any 2020.
L’objecte d’aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei de manteniment dels Espais Històrics del Comebe per la campanya de l’exercici 2020 que es detallen a l’annex.

https://bit.ly/3kAwQER

* El termini finalitza el 30 de novembre
#lAldea #AccióCultural

COMPARTEIX!