Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Plec de prescripcions tècniques per contractar els treballs de traducció dels textos del material de difusió dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2020

Notícia publicada el 15 d'setembre de 2020

Entre les polítiques públiques de memòria democràtica que implementen la Generalitat de Catalunya i els ens locals catalans, hi destaquen la restauració, la senyalització i la dignificació d’espais emblemàtics de la Guerra Civil, el franquisme i la transició, d’acord amb l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics del país a “vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya.” 
En aquest sentit, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre necessita disposar de material de difusió actualitzat que es distribueix tant als Centres d’Interpretació propis, com a oficines de turisme i ajuntaments consorciats, entre altres. Atenent a les necessitats dels visitants aquest material ha d’estar imprès en varies llengües entre les que s’inclouen l’anglès i el francès. 
Per tot això, la Direcció del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, mitjançant la resolució 33-20, de 9 de setembre de 2020, va acordar la contractació d’aquest servei de traducció dels textos del material de difusió del català a anglès i el francès

 

+ info

COMPARTEIX!