Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Neteja de terrenys i solars al municipi

Notícia publicada el 25 d'maig de 2020

L’Alcaldia de l’Aldea recorda a la tota la població que, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la neteja de terrenys i solars al municipi, degudament aprovada pel Ple de la Corporació, tots els propietaris de solars o terrenys del municipi hauran de mantenir les seves propietats en perfecte estat de neteja per tal de evitat plagues i altres problemes de salubritat. 
Aquesta normativa és d’obligat compliment per tots i cadascun dels propietaris de solars i terrenys sense construir dins al casc urbà.
Es recorda que el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats, així com l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament a càrrec de la persona obligada.

COMPARTEIX!