Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Enquesta actuacions Ajuntament de L'Aldea 2020

Notícia publicada el 10 d'març de 2021

L’Ajuntament de L’Aldea ha realitzat durant l’any 2020 actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 a més de moltes altres que han anat sorgint d’acord amb les necessitats del municipi.

És voluntat d’aquest Consistori realitzar la present enquesta a tots els aldeans i aldeanes, per avaluar les actuacions dutes a terme durant aquest passat 2020.

En aquesta s’ha de valorar amb una puntuació del 1 al 5, essent 1 la més baixa i 5 la més alta, la rellevància per al municipi de les actuacions que hem cregut més significatives realitzades al 2020.

També es pot realitzar la valoració presencialment a les oficines de l'Ajuntament de L'Aldea i dipositar-la a la urna habilitada.

El termini finalitzarà el dia 15 d'abril de 2021.

Animem a tothom a valorar les actuació més importants del 2020.

 

COMPARTEIX!