Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Jutjat de Pau

Icona Adreça Equipament
C/Pau Casals nº 176 A
Icona Telèfon Equipamentt
977 450012 (Extensió 8)

Es troba ubicat al C/Pau Casals, 176A al costat de l’edifici dels Guàrdies Municipals.

Capdavant del Jutjat de Pau hi ha el Jutge de Pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Les competències són la pràctica de l'auxili jurisdiccional mitjançant la gestió dels exhorts, manaments que reben d'altres òrgans judicials.

Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil com a delegats de l'Encarregat del cap del partit judicial.