Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Programa Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES)

Notícia publicada el 30 d'juliol de 2020

Avui 30 de juliol de 2020 s’ha publicat al DOGC la convocatòria 2020 per al Programa Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES)

 

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807266.pdf

 

Entitats beneficiàries

Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupi fins a 10 persones treballadores i tingui un volum de negoci anual o bé amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S'inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 persones treballadores. Queden excloses les persones membres d'òrgans d'administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

 

Persones destinatàries

Persones treballadores de la plantilla.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 31 de juliol de 2020 fins al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

 

 

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a:  serveisempresa.soc@gencat.cat

COMPARTEIX!