Esteu aquí

Sessió Plenària Ordinària dijous 13 de juny a les 20:00h


ARXIUS RELACIONATS

QUAN

10/06/2024 - 11:15 a 13/06/2024 - 22:15

EL QUÈ

El proper dijous 13 de juny, a les 20:00 hores, es celebrarà sessió ordinària del Ple al Saló de Plens.

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L'ordre del dia és el següent:

1r.- Aprovació de les actes anteriors corresponents a les sessions de data 15 d’abril de 2024, 2 de maig de 2024 i 13 de maig de 2024.

2n.- Proposta d’acord sobre l’aprovació del protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, embaràs o maternitat, de l’orientació sexual o identitat sexual en l’àmbit laboral, aplicable a tot el personal de l’Ajuntament de l’Aldea. Núm. Exp. 2024/965

3r.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial de la nova denominació de vies i espais públics. Núm. Exp.: 2024/1034.

4rt.- Proposta d’acord sobre la modificació inicial de la Modificació puntual núm. 1/2024, referent a l’emplaçament d’equipaments del Pla Parcial del subsector 1 del SAU Catalunya Sud. Núm. Exp.: 2024/1050

5è.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació del Compte General exercici 2023. Núm. Exp.: 2024/412

6è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació de la cessió de municipals al Consell Comarcal. Núm. Exp.: 2024/389.

7è.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 1-2024 en la modalitat de crèdit extraordinari. Núm. Exp. 2024/913.

8è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial Reglament per a la cessió d’habitatges per a joves. Núm. Exp.: 2024/955.

9è.- Proposta d’acord sobre l’alteració de la qualificació jurídica de la finca ubicada a la Partida de l’Ermita de l’Aldea. Núm. Exp.: 2024/574

10è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de modificació del reglament tinença d'animals domèstics i de gossos potencialment perillosos. Núm. Exp.: 2024/1012.

11è.- Propostes d’Urgència.

12è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2024/299 referent a l’aprovació del Pla Tresoreria 2024. Núm. Exp.: 2024/843.

13è.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2024/329 referent a l’aprovació del Pla d’Acció 2024. Núm. Exp.: 2024/906.

14è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2024/158 al 2024/365.

15è.- Informes d’Alcaldia.

16è.- Precs i preguntes.

 


ON