Esteu aquí

Puntuació del procés selectiu per constituir una base de guàrdies municipals


QUAN

09/07/2021 - 14:15 a 31/07/2021 - 14:15

EL QUÈ

CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS DE GUÀRDIA MUNICIPAL NÚM. EXP.: 2021/769.

La Junta de Govern Local celebra en data 28 de maig de 2021, es va aprovar  la convocatòria, per procediment d’urgència, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball, de guàrdies municipals per a l’Ajuntament de L’Aldea, funcionaris interins, amb grup de classificació Altres agrupacions professionals (AP d’ara endavant), per a cobrir temporalment futures necessitats de guàrdies municipals d’aquest Ajuntament.

Totes les persones interessades en participar al procés selectiu poden presentar el model de sol·licitud fins el dia 25 de juny de 2021

A continuació es publiquen les anuncis a BOPT i DOGC que contenen les bases i el model de sol·licitud a presentar:

- Anunci BOPT

- Anunci DOGC

Anunci aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses:

- Anunci llista provisional

Anunci aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses:

- Anunci llista definitiva

Resultat prova de nivell B1 de català:

- Resultat

Resultat prova teòrica:

- Resultat exercici teòric

- Resultat exercici pràctic

PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU


ON