Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Convocatòria de personal per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal Auxiliar Administratiu/va de l'Ajuntament de L'Aldea. Concurs per valoració de mèrits.


ARXIUS RELACIONATS


Notícia publicada el 25 d'març de 2019

La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits, de personal laboral temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2 (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de L’Aldea.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el proper dilluns 1 d'abril de 2019.

A continuació es publicquen les bases i el model de sol·licitud.

COMPARTEIX!