Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Col·legi Maria Garcia Cabanes

Icona Adreça Equipament
C/Francesc Macià
Icona Telèfon Equipamentt
977 450 301

Ubicat al casc urbà de l’Aldea, concretament al C/ Església, s/n, amb una superfície total construïda de 3.512m². Es tracta d’un edifici de planta baixa i pis situat a l’extrem sud-oest de la parcel·la. L’edifici de la planta baixa està dividit en la sala del director, cap d’estudis, consergeria i secretària; l’arxiu, la sala de professors, els lavabos dels professors, neteja, caldera, maquinària ascensor, instal·lacions, biblioteca, aula grups petits, vestíbul i dos lavabos per als alumnes; tot adjunt amb el passadís i la 1ª planta està dividida amb quatre aules, dos aules de tutoria, un laboratori, sala de música audiovisual i pretecnologia.

L’espai exterior es divideix en dues àrees diferenciades: la més petita, la que queda entre el Camí de l’Escola i l’edifici principal dividit en tres aules infantils, una aula de psicomotricitat, l’aula per a petits grups, la de tutoria, lavabos dels professors, gimnàs vestidors i el magatzem que està dividit pel vestíbul i una sala per l’AMPA; que forma l’espai d’accés al col·legi i està ben comunicada amb l’iteri del mateix. L’àrea més gran, entre l’escola i el Carrer Ventureta, es fa servir de pati d’esbarjo.

Existeix una altra construcció dintre de l’escola: es tracta d’un edifici de 400m², que està dividit en tres parts: el menjador, la sala de plàstica.

Al pati d’esbarjo hi trobem aquesta pista poliesportiva, així com una petita àrea porxada. La única vegetació interessant la formen una sèrie de moreres i altres arbres i plantes plantades pels propis alumnes del centre.